دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١
 


چاپ خبر Print

کتاب : عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (چیستی و چرایی)کتاب : عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی  (چیستی و چرایی)

تألیف : دکتر مهدی فیروزکوهی

عمق بخشی از مفاهیم  نوکاربرد علوم راهبردی است که در سالیان اخیر در فضای مطالعات حکمرانی روابط بین الملل، قدرالسهمی از توجهات و تولیدات علمی را به خود معطوف نموده است. نوظهوری آن در محیط های آکادمیک جهانی از یک سو و قرابت معنایی آن با مفاهیمی نظیر «صدور انقلاب» و «بازتاب انفلاب اسلامی»، از دیگر سو ضرورت ترسیم مرزهای غیریت ساز هویتی آن، با آن مفاهیم مشابه، گام نخست و بنیادی پژوهش های معناکاوانه در خصوص توسیع انق5لاب اسلامی ایران در محیط های نامتجانس تا متجانس به شمار می رود.

   با چنین چشم اندازی اثر حاضر، پژوهشی در راستای چیستی شناسی ماهیت مفهوم عمق بخشی خارجی انفلاب اسلامی بوده و محقق به دنبال فراهم آوردن زیربنای نظری جهت ورود به لایه چگونگی تعمیق آموزه ها و اندوخته های انقلاب اسلامی می باشد.


1401/06/09 - ١٥:٥١ / شماره خبر: ٣١٦٠ / تعداد نمایش خبر: 209
1401/06/09 - ١٥:٥١ / Code: ٣١٦٠ / Number: 209

خروج
«نشریات علمی دانشکده»

   

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) -

تلفن تماس: 74188993-021    پست الکترونیکی: pa@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:6060