کتاب‌ها


 
دانشنامه 7 جلدی دیپلماسی پنهان
دانشنامه 7 جلدی دیپلماسی پنهان تالیف دکتر روح الله قادری کنگاوری و تیم همکاران
کتاب : هویت یابی سیاسی شیعه (علل و پیامدها)
کتاب : هویت یابی سیاسی شیعه (علل و پیامدها) تألیف : حسن احمدی
کتاب : کاربرد سیستم استنتاج فازی در مدل سازی بی ثباتی های خاورمیانه (علل و پیامدها)
کتاب : کاربرد سیستم استنتاج فازی در مدل سازی بی ثباتی های خاورمیانه (علل و پیامدها) تألیف : دکتر هادی تاجیک – دکتر علی بشیری
کتاب : عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (چیستی و چرایی)
کتاب : عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (چیستی و چرایی) تألیف : دکتر مهدی فیروزکوهی
کتاب : اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات
کتاب : اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات تألیف : پاتریک مک گلین – گادفری گارنر
کتاب : اطلاعات راهبردی(مبانی و رویکردها)
کتاب : اطلاعات راهبردی(مبانی و رویکردها) تألیف : دکتر هادی تاجیک – احسان محمدی منیع
کتاب مقاومت و دیپلماسی نهضتی ( تحولات، فرصت ها و چالش ها)
کتاب مقاومت و دیپلماسی نهضتی ( تحولات، فرصت ها و چالش ها) تألیف : دکتر روح الله قادری کنگاوری
کتاب : تهاجم اطلاعاتی ( تهاجم، مبانی و رویکرد ها)
کتاب : تهاجم اطلاعاتی ( تهاجم، مبانی و رویکرد ها) تألیف : دکتر هادی تاجیک – احسان محمدی منیع
کتاب : نفوذ راهبردی ( دیپلماسی عمومی، ضد تبلیغات و جنگ سیاسی)
کتاب : نفوذ راهبردی ( دیپلماسی عمومی، ضد تبلیغات و جنگ سیاسی) تدوین : مایکل والر تألیف : دکتر محمدرضا آهنی
کتاب : جریان شناسی نفوذ فرهنگی، در عرصه زنان و خانواده
کتاب : جریان شناسی نفوذ فرهنگی، در عرصه زنان و خانواده نویسندگان: مریم ورزدار، نفیسه اخوان نیلچی، نیلوفر مقدمی
کتاب: تجسس در امور امنیتی، رویکردی فقهی-حقوقی
کتاب: تجسس در امور امنیتی، رویکردی فقهی-حقوقی
کتاب : تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی، رویکردی فقهی
کتاب : تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی، رویکردی فقهی
کتاب:دکترین نظامی رژیم صهیونیستی
کتاب:دکترین نظامی رژیم صهیونیستی
بازاریابی تروریسم
بازاریابی تروریسم
کتاب : آراء و اندیشه امنیتی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)
کتاب : آراء و اندیشه امنیتی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) به کوشش : حسن رستگارپناه، علی کلهر، محمدحسین فرهادی
جغرافیای نظامی (اثر متقابل ژئومورفولوژی صحرا و عملیات نظامی)
جغرافیای نظامی (اثر متقابل ژئومورفولوژی صحرا و عملیات نظامی)