دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

کتاب ها


 


کتاب : هویت یابی سیاسی شیعه (علل و پیامدها)
کتاب : هویت یابی سیاسی شیعه (علل و پیامدها)
کتاب : هویت یابی سیاسی شیعه (علل و پیامدها) تألیف : حسن احمدی
 ١٤٠١/٠٩/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب : کاربرد سیستم استنتاج فازی در مدل سازی بی ثباتی های خاورمیانه (علل و پیامدها)
کتاب : کاربرد سیستم استنتاج فازی در مدل سازی بی ثباتی های خاورمیانه (علل و پیامدها)
کتاب : کاربرد سیستم استنتاج فازی در مدل سازی بی ثباتی های خاورمیانه (علل و پیامدها) تألیف : دکتر هادی تاجیک – دکتر علی بشیری
 ١٤٠١/٠٩/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب : عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (چیستی و چرایی)
کتاب : عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (چیستی و چرایی)
کتاب : عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی (چیستی و چرایی) تألیف : دکتر مهدی فیروزکوهی
 ١٤٠١/٠٦/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب : اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات
کتاب : اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات
کتاب : اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات تألیف : پاتریک مک گلین – گادفری گارنر
 ١٤٠١/٠٦/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب : اطلاعات راهبردی(مبانی و رویکردها)
کتاب : اطلاعات راهبردی(مبانی و رویکردها)
کتاب : اطلاعات راهبردی(مبانی و رویکردها) تألیف : دکتر هادی تاجیک – احسان محمدی منیع
 ١٤٠١/٠٦/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب مقاومت و دیپلماسی نهضتی ( تحولات، فرصت ها و چالش ها)
کتاب مقاومت و دیپلماسی نهضتی ( تحولات، فرصت ها و چالش ها)
کتاب مقاومت و دیپلماسی نهضتی ( تحولات، فرصت ها و چالش ها) تألیف : دکتر روح الله قادری کنگاوری
 ١٤٠١/٠٥/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب : تهاجم اطلاعاتی ( تهاجم، مبانی و رویکرد ها)
کتاب : تهاجم اطلاعاتی ( تهاجم، مبانی و رویکرد ها)
کتاب : تهاجم اطلاعاتی ( تهاجم، مبانی و رویکرد ها) تألیف : دکتر هادی تاجیک – احسان محمدی منیع
 ١٤٠١/٠٥/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب : نفوذ راهبردی ( دیپلماسی عمومی، ضد تبلیغات و جنگ سیاسی)
کتاب : نفوذ راهبردی ( دیپلماسی عمومی، ضد تبلیغات و جنگ سیاسی)
کتاب : نفوذ راهبردی ( دیپلماسی عمومی، ضد تبلیغات و جنگ سیاسی) تدوین : مایکل والر تألیف : دکتر محمدرضا آهنی
 ١٤٠١/٠٥/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب : جریان شناسی نفوذ فرهنگی، در عرصه زنان و خانواده
کتاب : جریان شناسی نفوذ فرهنگی، در عرصه زنان و خانواده
کتاب : جریان شناسی نفوذ فرهنگی، در عرصه زنان و خانواده نویسندگان: مریم ورزدار، نفیسه اخوان نیلچی، نیلوفر مقدمی
 ١٤٠١/٠٤/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجسس در امور امنیتی، رویکردی فقهی-حقوقی
تجسس در امور امنیتی، رویکردی فقهی-حقوقی
کتاب: تجسس در امور امنیتی، رویکردی فقهی-حقوقی نویسنده: دکتر محمدعلی برزنونی 1396
 ١٤٠١/٠٤/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی، رویکردی فقهی
تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی، رویکردی فقهی
کتاب : تجسس در امور امنیتی و اطلاعاتی، رویکردی فقهی تألیف: دکتر محمدعلی برزنونی سال: 1397
 ١٤٠١/٠٤/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
دکترین نظامی رژیم صهیونیستی
دکترین نظامی رژیم صهیونیستی
دکترین نظامی رژیم صهیونیستی
 ١٤٠١/٠٤/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازاریابی تروریسم
بازاریابی تروریسم
بازاریابی تروریسم
 ١٤٠١/٠٤/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
جغرافیای نظامی (اثر متقابل ژئومورفولوژی صحرا و عملیات نظامی)
جغرافیای نظامی (اثر متقابل ژئومورفولوژی صحرا و عملیات نظامی)
جغرافیای نظامی (اثر متقابل ژئومورفولوژی صحرا و عملیات نظامی)
 ١٤٠٠/٠٣/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
«نشریات علمی دانشکده»

   

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) -

تلفن تماس: 74188993-021    پست الکترونیکی: pa@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:2061