دوشنبه ١٤ آذر ١٤٠١

مقالات علمی


 


بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ـ ملت‌سازیِ جمهوری آذربایجان با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران
بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ـ ملت‌سازیِ جمهوری آذربایجان با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران
بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ـ ملت‌سازیِ جمهوری آذربایجان با تأکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان احمد فاضل زاده 1 رضا محموداوغلی 2 علی کاکادزفولی 3 1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 3 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٩/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
واکاوی پدیده قومی‌گرایی؛ ریشه‌ها و پیامدها در مناطق آذری‌نشین
واکاوی پدیده قومی‌گرایی؛ ریشه‌ها و پیامدها در مناطق آذری‌نشین
واکاوی پدیده قومی‌گرایی؛ ریشه‌ها و پیامدها در مناطق آذری‌نشین نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان مهرداد محمدیان 1 ولی جباری 2 محمد رضا رشیدی آل هاشم 3 1 نویسنده مسئول: استادیار گروه جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی ، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران 2 دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی ، گروه جامعه شناسی، واحد خلخال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خلخال، ایران 3 استادیار گروه فرهنگی - اجتماعی و قدرت نرم ، دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران ، ایران
 ١٤٠١/٠٩/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
چیستی نفوذ فکری ـ فرهنگی
چیستی نفوذ فکری ـ فرهنگی
چیستی نفوذ فکری ـ فرهنگی نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان مهدی روحی 1 مهدی فیروزکوهی 2 علی کریم زاده 3 علی حمزه پور 3 محمدعلی برزنونی 3 ابراهیم صفری 3
 ١٤٠١/٠٩/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
ارائه الگوی امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر گفتمان امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)
ارائه الگوی امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر گفتمان امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)
ارائه الگوی امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مبتنی‌بر گفتمان امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسنده علی سبحانی فر دکتری تخصصی علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
نقش عوامل جغرافیای طبیعی در عملیات والفجر 8
نقش عوامل جغرافیای طبیعی در عملیات والفجر 8
نقش عوامل جغرافیای طبیعی در عملیات والفجر 8 نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان رضا جنیدی بشیر کیانی‌نژاد استادیار گروه جغرافیای نظامی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با نگاه به شرق مطالعه موردی: چین و روسیه
راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با نگاه به شرق مطالعه موردی: چین و روسیه
راهبردهای دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با نگاه به شرق مطالعه موردی: چین و روسیه نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان احسان فلاحی 1 محسن رستمی 2 1 دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2 استادیار، پژوهشکده امنیت ملی، دانشگاه دفاعی ملی، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
نقش زیارتگاه‌های شهدای گمنام در رونق گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)
نقش زیارتگاه‌های شهدای گمنام در رونق گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)
نقش زیارتگاه‌های شهدای گمنام در رونق گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان اسماعیل غلامحسینی 1 محمود عیوضلو 2 رضا مهرابی 3 1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران 2 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران 3 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تهدیدات نظامی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی علیه ایران و راه‌کارهای ثبات‌بخش (برمبنای راهبرد کارزار بین جنگ‌ها و نظریه دومینو)
تهدیدات نظامی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی علیه ایران و راه‌کارهای ثبات‌بخش (برمبنای راهبرد کارزار بین جنگ‌ها و نظریه دومینو)
تهدیدات نظامی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی علیه ایران و راه‌کارهای ثبات‌بخش (برمبنای راهبرد کارزار بین جنگ‌ها و نظریه دومینو) نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان محمد عابدی اردکانی 1 محسن شفیعی سیف آبادی 2 1 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران 2 نویسنده مسئول: استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
چالش‌های ملت‌سازی در عربستان سعودی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
چالش‌های ملت‌سازی در عربستان سعودی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
چالش‌های ملت‌سازی در عربستان سعودی و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسنده محمد محمدی ارسال ایمیل به نویسنده اصلی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تحلیل جنگ هیبریدی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران
تحلیل جنگ هیبریدی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران
تحلیل جنگ هیبریدی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان اصغر افتخاری 1 محمدهادی راجی 2 1 استاد علوم سیاسی و رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران 2 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
هیدروپلتیک رودخانه‌های آمودریا و سیردریا و کنش‌های ژئوپلیتیکی حوضه آبریز
هیدروپلتیک رودخانه‌های آمودریا و سیردریا و کنش‌های ژئوپلیتیکی حوضه آبریز
هیدروپلتیک رودخانه‌های آمودریا و سیردریا و کنش‌های ژئوپلیتیکی حوضه آبریز نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان حسن عبدالملکی 1 محسن عابدینی 2 سید جعفر میرخاندوزی 3 مهدی اولج الاملی 2 1 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی 2 دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 3 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تأثیر طرح توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ
تأثیر طرح توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ
تأثیر طرح توافق آبراهام بر امنیت محور مقاومت در منطقه غرب آسیا در دوره ترامپ نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان سعید پیرمحمدی 1 طاهر طاهری 2 ابوالقاسم باباتبار سرخی 3 1 دکتری روابط بین‌‌الملل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 2 دانش‌‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات غرب آسیا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران 3 دانش‌‌آموخته کارشناسی‌ارشد روابط بین‌‌الملل، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی؛ نمونه موردی: ایران و اقلیم کردستان عراق
تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی؛ نمونه موردی: ایران و اقلیم کردستان عراق
تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی؛ نمونه موردی: ایران و اقلیم کردستان عراق نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان سیروس احمدی نوحدانی 1 ریحانه صالح آبادی 2 ساجد بهرامی جاف 3 1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 2 دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس 3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تحلیل الگوی مقاومت در تفکر انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان
تحلیل الگوی مقاومت در تفکر انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان
تحلیل الگوی مقاومت در تفکر انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان سید اصغر باقری نژاد 1 بهزاد قاسمی 2 1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران 2 نویسنده مسئول: استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ماهواره‌های سپر دفاع موشکی و نقش اطلاعاتی ـ امنیتی آنها
ماهواره‌های سپر دفاع موشکی و نقش اطلاعاتی ـ امنیتی آنها
ماهواره‌های سپر دفاع موشکی و نقش اطلاعاتی ـ امنیتی آنها نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسنده جبار صیدی پژوهشگر مرکز علوم و فناوری‌های اطلاعاتی، دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم(ص)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 ١٤٠١/٠٤/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
تبیین سیاست «انتقام سخت» براساس دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی
تبیین سیاست «انتقام سخت» براساس دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی
تبیین سیاست «انتقام سخت» براساس دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان زاهد غفاری هشجین 1 حسن محمدمیرزائی 2 1 استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران 2 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
 ١٤٠١/٠٤/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
«نشریات علمی دانشکده»

   

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) -

تلفن تماس: 74188993-021    پست الکترونیکی: pa@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:1776